O izdavaču

Publisher Picture

Una Förlag

Una Förlag je izdavačka kuća iz Göteborga koja objavljuje i prodaje beletristiku na bosanskom, hrvatskom, švedskom i engleskom jeziku. Una Förlag takođe organizuje različita kulturna događanja i nudi predavanja o filmu, animaciji i književnosti.