Biografija

Author Picture

Bukvić, Uzeir

10. avgusta 1946.

Uzeir Bukvić rođen je 1946. u Kukuljama, kod Bijelog Polja, Crna Gora. U Brčkom je završio gimnaziju, a potom je studije nastavio najprije na Filološkom fakultetu (Odsjek slavistika), a potom na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Radio je u Brčkom i Sarajevu i za svoj rad nagrađivan najvišim nagradama u novinarstvu. Dvadeset godina bio je reporter u ”Bosanskoj pošti”, našoj novini koja je 20 godina izlazila u Skandinaviji. Član je Saveza pisaca Kraljevine Norveške i Saveza slobodnih novinara ove države. Posljednjih godina je uglavnom autorski vezan uz pisanje knjiga držeći se najviše dokumentarističkog žanra. Dobitnik je Norveške nagrade za Ravnopravnost za četverogodišnji projekt iz kulture Bosanska ljetna škola u Kristiansundu. Od 1994. godine živi u Norveškoj i u statusu je slobodnog pisca, novinara i filmskog radnika. Objavljene knjige: ”Susreti bratstva i jedinstva”, ratna monografija Gradačca ”Ubijanje grada”, ratna monografija Brčkog ”Vrijeme zla”, ”Omarska”, ”Silovane”, ”Sijermina djeca”, ”Polarni san”, ”San o ocu – Srebrenica 15 godina kasnije”, ”San o ocu” – drugo dopunjeno izdanje, ”Bosanske odive – o ljepoti i snazi bosanske žene”, ”Bosanske odive” – drugo dopunjeno izdanje.