Biografija

Author Picture

Kapidžić-Hadžić, Nasiha

(6. decembra 1932. – 22. septembra 1995)

Nasiha Kapidžić-Hadžić rođena je 1931. u Banjaluci. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u rodnom gradu, a Filozofski fakultet u Beogradu. U početku je radila kao profesorica u banjalučkoj gimnaziji, a zatim je bila urednica u Obrazovnom i Dječjem programu Radio-Sarajeva. Potom je prešla u Izdavačko preduzeće ”Veselin Masleša” gdje je, do penzionisanja, bila urednica edicije za djecu i omladinu. Pisala je za djecu poeziju, poetsko-prozne zapise i dramske tekstove. Njeni pjesnički i prozni radovi uvršteni su u niz antologija i čitanki za osnovnu školu. Zastupljena je izborom iz pjesničkog opusa u školskoj lektiri. Pjesme i proze su joj prevođene na mnoge jezike, a dramski tekstovi izvođeni u okviru radio-programa i pozorištima za djecu. Najpoznatije knjige su joj: ”Vezeni most”, ”Maskenbal u šumi”, ”Skrivena priča”, ”Šare djetinjstva”, ”Liliput”, ”Vrbaska uspavanka”, ”San o livadici”, ”Od tvog grada do mog grada”, ”Pjetlić, svraka i proljeće”… Za stvaralački rad dobila je niz nagrada i priznanja, između ostalih: Dvadesetsedmojulsku nagradu, Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva, nagradu Zmajevih dečjih igara, nagradu Veselin Masleša… Umrla je u Sarajevu 1995.