Biografija

Author Picture

Milošević, Velimir

15. februara 1937.

Velimir Milošević rođen je 15. februara 1937. u Verićima kod Peći na Kosovu. Osnovnu školu završio je u zavičaju, a gimnaziju i Filozofski fakultet u Sarajevu. Napisao je 15 knjiga poezije za djecu i odrasle, a djela su mu prevedena na više jezika: albanski, bugarski, češki, francuski, mađarski, makedonski, poljski, slovenački, turski i dr. Dobitnik je više nagrada: nagrade IP Svjetlost za najbolju knjigu pjesama za djecu, nagrade Oktobarska pjesnička drugovanja u Tuzli za knjige ”Djeca grle domovinu” i ”Djeca su vojska najjača”, nagrade Zmajevih dečjih igara iz Novog Sada, nagrade Udruženja književnika BiH, nagrade Jasenovac (dva puta), Dvadesetsedmojulske nagrade i dr. Najznačajnija djela za djecu su mu zbirke poezije: ”Zvezdarnica”, ”Berači rose”, ”Krilata cvećarnica”, ”Djeca su vojska najjača”, ”Sunčeva djeca”, ”Djeca grle domovinu”, ”Veliko sanjarenje”, ”Domovina”, ”Nacrtaj mi kuću, tata” i ”U svijetu pravde dječije”. Umro je 2004. godine u Sarajevu.