Biografija

Author Picture

Pašalić, Asima

16. avgusta 1952.

Asima Pašalić (rođ. Redžić) rođena je 1952. godine u Bosanskoj Krupi. Nakon dolaska u Švedsku 1976. posvetila je cijeli svoj radni vijek odgoju i obrazovanju djece kao nastavnik u više škola u regiji Skaraborg i paralelno studirala na Univerzitetu u Uppsali za prevodioca. Danas je Asima magistar pedagogije, nastavnik švedskog, bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika.