Biografija

Author Picture

Popović Čengić, Enisa

30. avgusta 1951.

Enisa Popović Čengić rođena je 1951. u Goraždu. Djetinjstvo je provela u Čajniču i tamo se, sa uspomenama, pričama i stihovima, često vraća. Od 1993. živi u Švedskoj, u Göteborgu, gdje je radila kao nastavnik maternjeg jezika do 2018. kada je penzionisana. U slobodno vrijeme piše poeziju i kratke priče, slika uljem na platnu i pravi keramičke skulpture. Do sada je svoje radove izlagala na 26 zajedničkih i samostalnih izložbi u Švedskoj i Danskoj. Učestvuje, sa svojom poezijom i slikama, na raznim kulturnim programima u Göteborgu i okolnim gradovima.