Biografija

Author Picture

Skrinjar-Tvrz, Valerija

8. novembra 1928.

Valerija Skrinjar-Tvrz rođena je 8. novembra 1928. u Zagorju ob Savi, u Sloveniji. Kao šesnaestogodišnja djevojka stupila je u partizane i radila kao šifrantkinja. Poslije oslobođenja radila je kao Tanjugov dopisnik u Sloveniji u Zoni B, pa u Ljubljani, Beogradu, Karlovcu i Novom Sadu. U Bosnu i Hercegovinu došla je 1954. i u njoj provela najljepši dio svoga života, sve do kraja 1992, kada je, kao i hiljade drugih, morala napustiti. Objavila je tridesetak knjiga i više radio-igara i knjiga prevedenih sa slovenačkog za izdavače u BiH. Piše za djecu, za mlade i odrasle, prozu i poeziju. Među djelima za djecu i mlade čitaoce posebno su zapažena: ”Bosonoga”, ”Dobroduško i mi”, ”Bajka o dvije kapi”, ”Zlatna jabuka”, ”S onu stranu duge”. Među djelima za odrasle posebno mjesto zaslužuju: ”Melem divljih trava”, ”Sunce ima pjege”, ”Na svojoj, na plemenitoj”, ”Bosna i Soča”, ”Jutro u Bosni”, ”Pelud osamljenih otoka”, ”Orao ne leti u krletki” i trilogija o rudarskom životu rudara u njenom rodnom mjestu Zmajeva kri (Zmajeva krv) napisana na slovenačkom jeziku. Primila je više nagrada, priznanja i odlikovanja, među ostalim i Nagradu za životno djelo u književnosti, 2012. u Sarajevu.