O izdavaču

Publisher Picture

BMG, Bosanska medijska grupa

BMG, Bosanska medijska grupa, Tuzla, je preduzeće koje se bavi odnosima s javnošću, marketingom, dizajnom, web dizajnom i organizacijom događaja.