O izdavaču

Publisher Picture

Checkmark Books

Checkmark Books je više od 60 godina vodeći izdavač referentne i stručne literature u nauci i umjetnosti.