O izdavaču

Publisher Picture

Opća biblioteka, Tešanj

Današnja biblioteka kao institucija modernog tipa osnovana je 1946. Biblioteka se posebno ponosi zbirkom izrazito raritetnih djela čiji fond broji preko 2.000 rijetkih knjiga. Najstarija štampana knjiga je iz 1605, a među najdragocjenijim su i najstariji rukopis na arapskom jeziku koji potiče još iz 1417, te najstariji rukopis na turskom jeziku iz 1560.