O izdavaču

Publisher Picture

Zadužbina Petar Kočić

Izdavačka kuća osnovana 2001. u Banja Luci, te 2013. u Beogradu.