Biografija

Author Picture

Bajtal, Esad

5. aprila 1956.

Esad Bajtal je filozofski pisac i nezavisni istraživač iz Sarajeva. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Bavi se istraživačkim, obrazovnim i publicističkim radom, te uređivačkim poslovima elektronskih i štampanih medija.