Biografi

Author Picture

Bajtal, Esad

5 april 1956

Esad Bajtal är en filosofisk författare och oberoende forskare från Sarajevo. Han fick sin doktorsexamen från Fakulteten för filosofi i Sarajevo. Han är engagerad i forsknings-, utbildnings- och journalistiskt arbete samt som redaktör för elektroniska och tryckta medier.