Om oss

”Böcker hava sina öden”
(Terentianus, i slutet av 200-talet e.Kr.)

Daorson

Daorson är en ideell förening (org. nr 802492-6324) med hemort i Skövde kommun grundad 2015 med målet att bidra till ett ökat läsintresse samt vårda och främja det skrivna ordet och läsandet. Föreningen har gett ut ca 20-tal titlar.

Daorson är den ledande bokutgivare i Skövde kommun när det gäller klassiska bokutgivningen inom kultur och konst.

Föreningen är öppen för alla och organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas. Föreningen respekterar alla människors lika värde och vill bidra till yttrande- och tryckfriheten samt främja demokratisk fostran och jämställdhet mellan könen.

Daorson är medlem i Göteborgs Litteraturhus och Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige och har ett bra samarbete med Skövde kommun, Sällskapet för bosnisk-hercegovinska författare, översättare och bibliotekarier i Sverige osv.

Föreningen bär namnet efter den urgamla (drygt 3 700 år) illyriska staden Daorson (nära staden Stolac, Bosnien och Hercegovina).

Styrelsen

Haris Tucaković
Ordförande
Fikret Babović
Sekreterare
Hajrudin Zukanović
Kassör

Kontakt

Daorson, Barkvägen 5 D, 541 64 Skövde
+46 72 270 73 30
7 dagar i veckan från 8.00 till 18.00
info@daorson.se