Bokens skick

System för gradering av bokskicket

Bokens skick

Allmänt

I Daorson använder vi ett system för gradering av bokskicket som sedan länge är väl etablerat i den engelskspråkiga bokvärlden.

Ny bok (New book)

Oanvänd bok

Nyskick (As new; Mint)

Boken är i samma obefläckade skick som när den lämnade tryckeriet.

Nära nyskick (Fine)

Boken är av allt att döma oläst och har inga defekter, men genom normal hantering har den tappat lite i yttre glans. Boken kanske har öppnats och lästs, men det finns inga fel på boken, jackan eller sidorna.

Mycket gott skick (Very Good)

Boken har lästs och hanterats med stor aktsamhet. Enstaka smärre defekter, som ägarsignatur och glesa blyertsunderstrykningar, beskrivs.

Gott skick (Good)

Normaltillståndet för läst bok utan allvarliga brister. Mindre defekter beskrivs.

Hyggligt skick (Fair)

Här kan man förvänta sig enstaka allvarliga defekter, t.ex. fula under-/överstrykningar och anteckningar, trasiga försätts, revor i omslag, lösa bind etc. som noggrant beskrivs.

Dåligt skick (Poor)

En bok som är väldigt sliten. Texten är komplett och läsbar. Eventuella kartor eller plattor som saknas bör noteras. Denna kopia kan vara smutsig, sliten eller fläckig och kan ha lösa sidor osv.

Kontakt

Daorson, Barkvägen 5 D, 549 61 Skövde
+46 72 270 73 30
7 dagar i veckan från 8.00 till 18.00
info@daorson.se