Om förlaget

Publisher Picture

Lijepa riječ

Förlaget ”Lijepa riječ” (Det vackra ordet) grundades 2015 i Tuzla som ett systerbolag till förlaget ”Bosanska riječ” Tuzla. Under de sju åren av dess existens har den publicerat cirka 250 titlar av olika genrer, från bilderböcker till läroböcker för universitet, av vilka många har översatts till främmande språk och belönats med prestigefyllda litterära priser. Den är för närvarande ledande förlag i antalet nya titlar för aktuell litterär produktion för barn i Bosnien och Hercegovina. ”Lijepa riječ” är också arrangör av flera kulturella projekt, inklusive barnboksdagen i Bosnien och Hercegovina – Nasiha Kapidžić-Hadžićs födelsedag, ”Pisci iz moje čitanke”, ”Poklon knjiga za peticu”, ”Čitaj više”, ”Boje drugarstva” och medarrangör av International Children’s Festival ”Vezeni most”, det enda sådana evenemanget i Bosnien och Hercegovina, som delar ut det regionala priset ”Mali princ/Lilla Prinsen”, det mest betydande priset inom barnlitteratur i regionen.