Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter inom Daorson

Allmänt

Behandling av personuppgifter inom Daorson

Vi på Daorson vill att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur insamling och behandling går till samt vilka rättigheter du har för att få information, rätta felaktig information eller klaga på hanteringen.

Inledning

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Från den 25 maj 2018 har hela EU en gemensam dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet är bl.a. att ställa högre krav på hur företag och organisationer behandlar personuppgifter och digitala fotavtryck. Du kan läsa mer om förordningen på Integritetsskyddsmyndighetens (före detta Datainspektionen) hemsida https://www.imy.se/

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning eller personnummer.

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

Personuppgiftsansvarig är Föreningen Daorson, org.nr 802492-6324, Barkvägen 5 D, 541 64 Skövde.

Hur och varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Allmänt

Personuppgifter kan samlas in på olika ställen och för olika ändamål, beroende på vad du som kund gör på vår hemsida eller i vår e-handel. I det följande beskrivs de olika ändamålen.

Hantering av cookies

För att kunna handla på Daorson webbplats behöver din webbläsare vara inställd så att du tar emot cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Daorson använder cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen, t.ex. varukorgen och att upprepa sökningar du tidigare gjort.

Vi använder även cookies för att lagra opersonlig besöksstatistik i Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). För att förbättra webbplatsen använder Google Analytics cookies, dvs. textfiler som placeras i din dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google.

Genom Google Analytics använder vi även cookies till s.k. remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser.

Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Beroende på vilken webbläsare du använder så går du tillväga på olika sätt. Genom att klicka på din webbläsare nedan får du mer information om hur du inaktiverar cookies i din webbläsare.

Marknadsföring i sociala nätverk

Vi delar opersonliga beteendedata som t.ex. köp och sökningar med sociala nätverk (som Facebook osv.) genom ett skript på hemsidan. Facebook kan komma att koppla ihop beteendedata med information lagrad i de sociala nätverken för att sända erbjudanden och visa annonser i ditt flöde. Vill du begränsa denna funktion gör du det i dina inställningar i de olika sociala nätverken.

När du beställer i vår e-handel

När du ska beställa böcker i vår e-handel kan du välja att handla i snabbkassan eller skapa ett användarkonto. Då du skapar ett användarkonto och vid genomförande av köp får du godkänna våra avtalsvillkor. De personuppgifter vi samlar in kopplat till din beställning och leverans sparas i 36 månader från leveranstillfället. Det är under så lång tid du har rätt att reklamera eller klaga på en vara enligt svensk lag. Efter denna tid kommer endast uppgifter rörande transaktionen att sparas i sammanlagt 7 år, i enlighet med Bokföringslagen. Uppgifterna kan då inte kopplas till dig som person.

Recension av läst bok

En tid efter det att du köpt en bok från Daorson får du en förfrågan via e-post om att recensera boken. Önskar du skriva en recension, loggar du in via ditt användarkonto och vid publicering på hemsidan kommer ditt valda namn att synas. Vi sänder denna förfrågan till dig utifrån berättigat intresse och önskar du inte få fler liknande utskick kan du kontakta oss eller avsluta det direkt via information i meddelandet. Din recension finns kvar till dess att du ber oss ta bort den.

Utskick av erbjudanden och nyhetsbrev

Vill du ta del av våra erbjudanden, boktips, nyhetsbrev och information väljer du att ge ditt samtycke till detta. Du lämnar då dina kontaktuppgifter som kommer att kopplas ihop med dina beställningar för att du ska få relevant information skickad till dig via e-post, sms eller telefon.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och då kommer vi att ta bort dina personuppgifter. Du kan återkalla genom att avsluta din prenumeration på nyhetsbrev via länk som finns i varje utskick eller genom att kontakta oss.

Kontakt med oss

Du kan kontakta oss via kontaktformulär, mejl eller telefon. Skrivna ärenden, inklusive personuppgifter, sparas i 12 månader efter avslutat ärende.

Vilka personuppgifter delar vi med andra?

Allmänt

Dina personuppgifter kommer inte att överföras utanför Daorson förutom för behandling för Daorsons räkning och för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster samt fullgöra våra förpliktelser. Våra leverantörer och samarbetspartner är också skyldiga att hantera personuppgifter enligt den gällande dataskyddsförordningen (GDPR).

Utöver detta kan Daorson tvingas att lämna ut personuppgifter enligt lag.

Dina rättigheter

Allmänt

Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till info@daorson.se (övriga kontaktuppgifter finns nedan). Vi behöver ditt personnummer för identifiering och kommer att skicka uppgifterna skriftligt till din folkbokföringsadress.

Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. Du har också rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter, om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering, om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för eller om du invänt mot behandling. En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna anonymiseras.

Vill du inte motta reklam, erbjudanden eller annan information kan du kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. I samtliga e-brev och SMS från Daorson hittar du även en länk eller instruktion för att kunna avsäga dig utskick.

Har du frågor eller utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du oss via info@daorson.se. För att kunna identifiera dig i våra system behöver vi ditt personnummer och eventuella utdrag skickas till din folkbokföringsadress.

Om du är missnöjd med Daorson behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran att utnyttja en av dina rättigheter har du alltid rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se/) för framförande av klagomål.

Kontaktinformation

Allmänt

Daorson
Barkvägen 5 D
541 64 Skövde

Tel: +46 72 270 73 30 (7 dagar i veckan från 8.00 till 18.00)

E-postadress: info@daorson.se

Kontakt

Daorson, Barkvägen 5 D, 549 61 Skövde
+46 72 270 73 30
7 dagar i veckan från 8.00 till 18.00
info@daorson.se