Om förlaget

Publisher Picture

Broarna-Mostovi

Kulturföreningen Broarna-Mostovi grundades den 19 februari 2006 i Göteborg med huvudmålet att vara en bro mellan den bosniska och den svenska kulturen. Broarna-Mostovi har gett ut drygt 25 böcker.