Biografi

Author Picture

Nazor, Vladimir

(30 maj 1876 – 19 juni 1949)

Vladimir Nazor (Postira, 30 maj 1876 – Zagreb, 19 juni 1949) var en kroatisk poet, prosaförfattare, översättare, antifascist och politiker. Nazor är en av de mest produktiva författarna i kroatisk litteratur, författare till ett enormt verk som består av olika genrer: dikter, epos, noveller, romaner, dagböcker, reseskildringar, essäer, artiklar, berättelser och pjäser för barn.