Biografija

Author Picture

Balta, Alija

1958.

Alija Balta rođen je 1958. u Visokom (gdje mu je otac radio kao učitelj), a 1961. sa svojom porodicom zastalno preseljava u Sarajevo. Godine 1988. završava ALU, Odsjek grafike, u klasi prof. Dževada Hoze. Kod istog profesora, deset godina kasnije, završava i postdiplomske studije. Član je ULUBiH-a od 1998. Status Istaknutog slobodnog umjetnika Kantona Sarajevo stekao 2006, a koji je trajao sve do 2015. Cijeli svoj radni vijek radio je u i oko štamparije, te u mnogim redakcijama štampanih medija. Godine 2015. pokreće svoj najznačajniji projekt, strip reviju ”Bosona”, časopis za strip umjetnost, koji se od prvog broja, svojim kvalitetom sadržaja i visokim grafičkim izrazom, nametnuo kao lider u cijeloj regiji. Napisao je na desetine tekstualnih priloga iz oblasti medija stripa. Digitalno je restaurirao i objavio (izdavač ”Više od stripa”) najduži Maurovićev strip serijal ”Grička vještica”. Živi i radi u Sarajevu.