Biografi

Author Picture

Balta, Alija

1958

Alija Balta föddes 1958 i Visoko (där hans far arbetade som lärare), 1961 flyttade han permanent till Sarajevo med sin familj. År 1988 tog han examen från Sarajevos konstakademi, Institutionen för grafik, i klassen av prof. Dževad Hozo. Tio år senare avslutade han sina forskarstudier hos samma professor. Han har varit medlem i Association of Fine Artists of Bosnien och Hercegovina sedan 1998. Han förvärvade status som enastående frilanskonstnär i kantonen Sarajevo 2006, vilket varade till 2015. Balta arbetade i och runt tryckmedia hela sitt yrkesverksamma liv och på många redaktioner. År 2015 lanserade han sitt mest betydande projekt, serietidningen ”Bosona”, en tidning för seriekonst, som med sitt kvalitativa innehåll och höga grafiska uttryck, från första numret, etablerade sig som ledande i hela regionen. Han skrev dussintals textartiklar inom seriemedia och digitalt restaurerade och publicerade (på bokförlaget ”Više od stripa”) Maurovićs längsta serien ”Häxan från Grič”. Han bor och arbetar i Sarajevo.