O izdavaču

Publisher Picture

Ibis grafika

Ibis grafika Zagreb je izdavačko i grafičko poduzeće koje djeluje od 1995. Vrsnost autora i djela prvenstveni su kriterij odabira naslova koje objavljuje, bilo da se radi o djelima za djecu ili o stručnoj literaturi – mahom s područja društvenih i humanističkih znanosti. Osim izdavačkom djelatnošću, Ibis grafika bavi se vrlo aktivno i promicanjem književnosti i čitanja preko brojnih radionica, predstavljanja, zajedničkih projekata i slično.