Om förlaget

Publisher Picture

Ibis grafika

Ibis grafika Zagreb är ett förlags- och grafiskt företag som har varit verksamt sedan 1995. Författarnas och verkens förträfflighet är det primära kriteriet för att välja titlar att publicera, oavsett om det är verk för barn eller annan litteratur – mest inom samhällsvetenskap och humaniora. Förutom publicering är Ibis grafika mycket aktivt med att främja litteratur och läsning genom workshops, presentationer, gemensamma projekt och liknande.