O izdavaču

Publisher Picture

IC Štamparija

IC Štamparija Mostar osnovana je 1995. Svakodnevnim unaprjeđenjem tehnološkog i intelektualnog kapitala, postala je prepoznatljiva po kvaliteti svojih proizvoda i usluga.