O izdavaču

Publisher Picture

Više od stripa

Izdavač iz Sarajeva koji formalno egzistira još od 2015. kada pokreće reviju ”Bosona” (časopis za kulturu stripa i virtualnih komunikacija), a od 2021. i službeno na državnom nivou. Njen osnivač, direktor, glavni urednik i producent Alija Balta (akademski grafičar), sa svojim saradnicima širom regije i Europe objavio je dosad 11 brojeva ”Bosone”, jedan specijal i monografsko kolekcionarsko luksuzno izdanje, integralnog strip-serijala ”Grička vještica”. Glavna orijentacija izdavača je strip umjetnost, ali će u skorije vrijeme biti proširena izdavačka djelatnost na značajna književna djela, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou.