O izdavaču

Publisher Picture

Bosanska riječ

Izdavačka kuća ”Bosanska riječ/Das bosnische Wort” Tuzla jedna je od prvih kulturnih institucija koja je oformljena i počela organizirano djelovati u egzilu. Osnovana je 1993. godine u Wuppertalu (Njemačka) i do danas djeluje na afirmaciji bosanskohercegovačke literature i kulturnom povezivanju u Evropi. Osim vlastite izdavačke produkcije ”Bosanska riječ/Bosnisches Wort” nudi i knjige drugih izdavača s prostora bivše Jugoslavije, te se afirmisala i kao distributer kod koga se može poručiti i dobiti praktično svaka knjiga koja postoji na tom tržištu. Osnivač i vlasnik je poznati bosanskohercegovački dječiji pisac Šimo Ešić.

Knjige od: Bosanska riječ