Biografi

Author Picture

Dželić, Amela

12 april 1972

Jag föddes den 12 april 1972 i Banja Luka, Bosnien och Hercegovina, gick där i skolan, blev kär för första gången och fick jobb. På grund av kriget flyttade jag kort till München, Tyskland, skapade ett bo och blev mamma till två söner i Rijeka, Kroatien. Idag bor, arbetar och skapar jag i Göteborg, oförbätterlig romantisk och kär i livet, människor, växter och djur. Omvandlande bokstäverna till ord tömmer jag överskött på känslor och fyller min själ.