Biografi

Author Picture

Djuričković, Milutin

1967

Milutin Đuričković (Dečani, 1967), poet, prosaförfattare, litteraturkritiker och doktor i litteraturvetenskap. Han har publicerat drygt sextio böcker och är representerad i runt fyrtio antologier med poesi och korta berättelser – han skriver både för vuxna läsare och för barn. Milutin är medlem i den Kungliga serbiska konst- och vetenskapsakademin, The World Union of Poets, Serbiska författarförbundet och Serbiska journalistförbundet.