Biografi

Author Picture

Lovrenović, Dubravko

(30 augusti 1956 – 17 januari 2017)

Dubravko Lovrenović var en av de viktigaste medievalisterna i Bosnien och Hercegovina. Hans huvudsakliga forskningsintressen var medeltida Bosniens och Europas historia, med särskild hänsyn till Central-Östeuropa; regionens kulturhistoria och materiella kultur, i synnerhet stećci (de medeltida bosniska gravstenarna); medeltida förbindelser mellan Ungern och Bosnien; mottagning och tolkning av bosniska medeltiden och dess moderna tidsanvändning osv.