Biografi

Author Picture

Hope, Ludlow A.

30 november 1987

Ludlow A. Hope alias Amir Nadarević föddes den 30 november 1987 i Tuzla. Han har en kandidatexamen i biologi och ekonomi från University of Central Arkansas, och kort därefter en magisterexamen i ”Specialized Economic Analysis” från Barcelona School of Economics. Under sitt andra år på universitetet utvecklade han en passion för idéer och skrivande. Han kom på idén till Allen Storm 2008. Under de kommande sex åren började han utveckla en mapp över alla nio böckerna i samma serie. Han samlade så småningom en ansenlig mängd handskrivna anteckningar och teckningar som han alltid bar med sig när han flyttade från en plats till en annan. År 2015 grundade han sitt eget företag ”NADAMI” som bjuder konsulttjänster inom ekonomi och energi. På fritiden spelar han basket, läser och skriver. Behärskar bosniska, engelska och spanska. Han bor för närvarande i Tuzla.