Om förlaget

Publisher Picture

Ogranak Matice hrvatske u Bizovcu

Matica hrvatska grundades 1842 i syfte att främja nationell och kulturell identitet inom konstnärlig, vetenskaplig och andlig kreativitet, ekonomi och offentligt liv samt omsorg för social utveckling. Den är en av de största och viktigaste förläggarna av böcker och tidskrifter i Kroatien.