Specialsamlingar av Nationella och universitetsbiblioteket i Bosnien och Hercegovina har förklarats som nationellt monument

Bosnien och Hercegovinas kommission för skydd av nationella monument har beslutat att utse den speciella samlingen av Nationella och universitetsbiblioteket i Bosnien och Hercegovina (NUB BiH) som nationellt monument av Bosnien och Hercegovina.

De speciella samlingarna består av fem undersamlingar: Samlingen av gamla och sällsynta böcker, Manuskriptsamlingen och arkivet, Kartografiska samlingen, Grafiska samlingen och Musiksamlingen (Musiksamlingen förstördes helt på grund av kriget 1992. Den kartografiska och grafiska samlingen led också stora förluster. Rekonstruktion av alla samlingar pågår).

Det största värdet i Avdelningen för gamla och sällsynta böcker och manuskript har de första tryckta böckerna, inkunabler, där biblioteket har fyra. De trycktes i Venedig och Tübingen. Inkunabler är en högt värderad kulturskatt för europeisk historia och inte bara andliga. Perioden 1600- och 1700-talet utmärks bland annat med böcker av bosniska franciskaner, bland vilka verken av Matija Divković trycktes på bosniska alfabetet (bosančica). Han publicerade sin första bok ”Kristen doktrin” (Nauk krstijanski) år 1611 i Venedig.

Källa: NUB BiH
Källa: NUB BiH

Det finns också talrika verk av Ivan Ančić, Stjepan Margetić, Pavle Posilović, Ivan Bandulović, Tomo Babić, Jerolim Filipović, Marko Dobretić och andra.

Biblioteket har publikationer från 1800-talet tryckta i Soprons tryckeri, Vilajetska tryckeri i Sarajevo, Franjo Milićević tryckeri i Mostar osv.

I samlingen av sällsynta böcker presenteras 1900-talet i olika bibliofila utgåvor, från faksimiler av den mest värdefulla sällsyntheten av världsvikt, ursprungliga små utgåvor, till miniböcker och liknande. Fram till slutet av 1800-talet har manuskript dominerat på Balkan. Denna samling delas upp i Manuskript och Arkiv.

Källa: NUB BiH
Källa: NUB BiH

Manuskriptsamlingen har ungefär 1 000 kodexar skrivna huvudsakligen på orientaliska språk, arabiska, turkiska, persiska och ett litet antal på latin och grekiska samt sydlaviska språk. Förutom det arabiska alfabetet representeras latin, gammalkyrklig kyrilliska, bosniska (bosančica) och arebica.

Inom Manuskriptsamlingen finns Arkivsamlingen, som består av flera tematiska enheter som arkivet av Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, dr Jovan Kršić, kultur- och utbildningssällkapen Napredak och Prosvjeta och cirka 300 dokument från Republiken Poljice skrivna med bosniska alfabetet.

Kartografisamlingens fond inkluderar alla typer av kartor (från 1500- till 2000-talet), atlaser och turistguider, referenslitteratur.

Den grafiska samlingen samlar, bearbetar, lagrar och gör tillgänglig för användning: affischer, kalendrar, vykort, grafiska kartor, utställningskataloger, fotografier av kändisar, porträtt och annat icke-bokmaterial och referenslitteratur inom konstområdet.

Källa: NUB BiH
Källa: NUB BiH

NUB BiH anser att det är nödvändigt att upprätta en förvaltnings- och skyddsplan så snart som möjligt med adekvat och professionell hjälp.

NUB BiH ärver en skatt som vittnar om Bosnien och Hercegovinas och dess folks förflutna. Denna skatt är vårt arv från det förflutna, det vi lever idag och det vi måste vidarebefordra och överlåta till kommande generationer. Skatten från NUB BiH är en oersättlig källa och vittne om förflutna tider och inspiration för ytterligare liv, arbete och framsteg”, meddelas från NUB BiH.

Beslutet att förklara nationellt monument fattades av kommissionen bestående av kommissionens ordförande Radoje Vidović och ledamöterna Goran Milojević och Amir Pašić.

(Fena)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Bekim Sejranović (1972–2020) var en norsk-bosnisk författare, litteraturkritiker, översättare

8 juli, 2020

Uzeir Bukvić – Bosnien kan räddas av kvinnor

8 juli, 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *